Audit

Periodiek dient een organisatie die trainingen aanbiedt en erkend wil zijn door de Vlaamse Overheid een externe audit te ondergaan. Hierbij neemt het Audit-bureau 'Management Information' ondermeer contact met de klanten van de door te lichten organisatie.

Op basis van de audit verklaart de Certificatie Commissie "dat het doorgelichte Acta Management en haar activiteiten beantwoorden aan de norm Q-for ClientScan".

De algemene tevredenheidsscore bedraagt 100 % en beantwoordt derhalve ruimschoots aan de vereiste norm van 80 %.

Citaten uit het Audit-rapport:

(Klik onderaan voor het volledige rapport)

"De prijs-kwaliteit verhouding is volgens alle klanten goed. De organisatie is volgens enkele klanten niet de goedkoopste van de markt, wel zijn alle klanten er echter van overtuigd dat de opleidingen renderen". (Qfor ClientScan p. 6/8)

"Iedereen is tevreden over de opleidings- en coachingtrajecten van Acta Management. Klanten waarderen de praktische invalshoek. De trainer-coach brengt verwerkte theoretische inzichten op een manier waardoor deze direct bruikbaar zijn voor medewerkers en management. Acta Management spreekt de taal van zijn publiek. Wat men aanbrengt blijft hangen en leidt daardoor tot resultaat op het terrein". (Qfor ClientScan p. 6/8)

"Alle klanten zijn tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding. De investering in tijd en middelen rendeert zeker". (Qfor ClientScan p. 7/8)

"Uit de contacten met de klanten kan de auditor afleiden dat zij tevreden tot heel tevreden zijn over de organisatie en haar dienstverlening". (Qfor ClientScan p. 5/8)

"Alle opdrachtgevers zijn tevreden over de aandacht die Acta Management aan de voorbereiding van coaching en opleidingstrajecten besteedt. De organisatie doet grote inspanningen om de specifieke context van de opdrachtgevende organisatie goed in kaart te brengen". (Qfor ClientScan p. 5/8)

"Iedereen is tevreden over de persoonlijke competenties van de consultant als trainer en coach. Klanten waarderen zijn dynamiserende communicatiestijl en de vlotte manier waarop hij contact legt met de meest verschillende types van persoonlijkheden. Hij komt snel to the point en reageert ad rem op opmerkingen en tegenwerpingen". (Qfor ClientScan p. 6/8)

"De consultant geniet een algemene waardering van de klanten. Hij is to the point en gaat moeilijke vragen en problemen niet uit de weg. Hij durft problemen scherp en duidelijk te stellen indien nodig. Hij communiceert vlot met alle lagen in de organisatie zowel directie, management als uitvoerende medewerkers". (Qfor ClientScan p. 7/8)

"De zakelijke insteek primeert zonder het individu met zijn mogelijkheden en beperkingen te ontkennen. De aangereikte oplossingen zijn structureel en leiden tot reƫle veranderingen. De adviestrajecten zijn niet vrijblijvend voor het management. Van bij de analyse worden zij betrokken bij het denkproces. Mede hierdoor loopt de uitvoering van de ontwikkelde oplossingen vlot". (Qfor ClientScan p. 7/8)