Iedereen is veelkleurig

3 misverstanden over Insights Discovery ontkracht

Insights Discovery is een beproefde kleurenmethodiek die je meer inzicht in jezelf en de anderen geeft. Deze inzichten zorgen ervoor dat je beter functioneert en effectiever samenwerkt. Maar daarvoor moet je de methodiek natuurlijk correct interpreteren en aanwenden en dat is niet altijd het geval. Tijd om enkele misverstanden uit de wereld te helpen.

1. Je bent één kleur - WRONG

Mensen zijn geen kleur. Iemand is niet Geel maar kan wel Stralend Geel gedrag vertonen. Voor zij die minder bekend zijn met Insights Discovery: iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie waarin we de kleuren gebruiken, is voor iedereen anders: we zijn allemaal uniek.

 

2. Je kleurenvoorkeur zegt iets over je competenties - WRONG

Elk mens kan competenties hebben of ontwikkelen die nodig zijn voor om het even welke functie. Omgekeerd betekent een sterke voorkeur voor een bepaalde kleur niet per definitie dat je goed bent in de dingen die aan deze kleur worden gekoppeld. 

Een voorbeeldje: je zou van iemand met een sterke voorkeur voor Geel misschien verwachten dat hij die dynamische, enthousiaste persoon is die moeiteloos klanten overtuigt en hun diensten of producten aan de man brengt. Dat is geen zekerheid. Integendeel, onder de mensen met eerste kleur Geel bevinden zich veel belabberde verkopers, net zoals er geweldige accountmanagers bestaan met eerste kleur Helder Blauw – de aan Stralend Geel tegengestelde kleur. 

Bijgevolg: ook al zijn er aanbieders van kleurenmodellen die beweren dat hun instrument bruikbaar is voor werving & selectie, bij Acta geloven we daar niet in.

 

3. Het laagste kleur is niet van belang - WRONG

Mensen hebben de neiging om in hokjes te denken en andere mensen heel snel één van de vier kleuren op te plakken. Hokjes helpen om voorkeuren inzichtelijk te maken en daar vervolgens op in te spelen. Als jij weet dat degene tegenover je eerste kleur Rood en laagste kleur Groen heeft, dan weet je ook hoe je effectief met hem of haar communiceert. 

Het belang van de laagste kleur is dan ook bepalender dan je denkt. Dat staat namelijk voor datgene waarmee iemand weinig tot niets heeft. Ook iemands tweede en zelfs derde kleur kan flink van invloed zijn. Daarom bestaan er weliswaar ‘slechts’ vier kleuren, maar zijn er wel 72 typen. Elk type is de optelsom van zowel een specifieke volgorde als intensiteit van alle vier de kleuren.

Hoe je Insights Discovery wel correct leert interpreteren? Je leest het hier.