Referenties

Tevredenheid, dat is onze prioriteit

Lees hieronder de ervaringen van onze klanten

Na een tip van zakenrelatie en vriend Bart Sobry kwamen wij in contact met Acta Management. Bij het eerste verkennend gesprek klikte het al snel, zowel met mijn vennoot als met mij. Grondig overleg volgde en we fixeerden een opleiding op maat van onze organisatie. Na de aanvankelijke ‘studieronde’, groeide de opleiding snel uit tot ‘top’. Een opleiding ‘op vólle toeren’. Helemaal in harmonie met de geambieerde professionalisering van ons bedrijf en de vorming van ons jong management team, waar we zo op inzetten. 

Na deze positieve ervaring hebben we met Acta ook een coaching en training van ons sales team opgezet. Op maat van ons team en interactief. We zien motivatie en significante vooruitgang binnen ons team. Voor een vennoot voerde Acta ook een individueel traject uit. Via persoonlijke coaching kunnen zich ‘andere’ perspectieven van de materie aandienen. Verrijkend …  We schatten Acta Management naar waarde. Zo heeft professionele waardering en wederzijds respect tot vriendschap geleid …

Robbert Desmet & Grégory Minne
CEO's

De directie, het management team en de plantmanagers hebben de voorbije maanden de opleiding gevolgd. We hebben allemaal de opleiding als bijzonder interessant ervaren. De lessenreeks werd op een heel openhartige en bijzonder intensieve interactieve manier gegeven. De theorie ligt nooit ver weg van de dagdagelijkse praktijk van alle betrokken partijen. De onmiddellijke mogelijkheid tot implementatie van de cursus in het dagelijks professionele handelen heeft ons allemaal verrast. Er worden bruikbare sleutels aangewend die een opening geven tot een algemeen efficiënter handelen op alle niveau’s van de werkvloer. De bewustmaking van dingen die op het eerste zicht een detail lijken krijgen doorheen de opleiding een andere dimensie. De noodzaak van een dergelijke training in een steeds veranderende omgeving heeft meer dan haar nut bewezen. Om al die redenen hebben we dan ook beslist, dat de opleiding ook zal gegeven worden aan het middenkader, dit in de komende maanden.

Carlo Mylle
Gedelegeerd Bestuurder

Rodanar Pallets is een Belgisch familie- en productiebedrijf, dat steeds in partnership werkt met zijn klanten en sterk focust op service. Communicatie, time management en efficiëntie zijn de keywords binnen onze KMO.

Na een persoonlijke training “Time Management” was ik er stellig van overtuigd dat er binnen onze organisatie aspecten voor verbetering vatbaar waren en waarin onze medewerkers gecoacht moesten worden. Met Acta hebben we tijdens een intake gesprek een traject voor onze medewerkers uitgewerkt precies op maat van de onderneming. Intussen is het volledige traject afgewerkt en stellen we vast dat binnen elke afdeling, de getrainde materie effectief op de werkvloer toegepast wordt. Uiteraard blijft het wezenlijk dat onze medewerkers hierin verder gecoacht worden en via refresh-trainingen worden getriggerd. Zowel in de open als gesloten trainingen bleef Maarten van Acta trouw aan zijn structuur en zijn focus op de praktijk. Met gedrevenheid, enthousiasme en professionele no-nonsense houding leidde hij ons team doorheen de trainingen en zorgde hij voor positieve en frisse inzichten bij onze medewerkers. We voelen er nu al de meerwaarde van voor het bedrijf.

In zijn vak is Maarten Azou ‘uit het goede hout gesneden’. Een fijne persoonlijkheid die een groep weet te boeien en zijn kennis en ervaring op een aangename manier weet over te dragen.

Luc Grauwet
Gedelegeerd Bestuurder

In het najaar van 2012 heeft Maarten ons getraind in televerkoop. Op uitzondering van mezelf had geen enkel teamlid enige ervaring in 'cold calling'. Op een merkwaardig georganiseerde manier slaagde Maarten erin elk van ons 'koud' te laten telefoneren, met én meeluisterende collega's én vooral 'live'. Nergens zweetkringen onder de oksels, geen gestotter, enkel een gezonde dosis adrenaline, concentratie en leergierigheid. Efficiëntie ten top. Du jamais vu !

Henk Vanhove
National Account Manager

De stevige groei van de voorbije jaren noodzaakte onze organisatie zijn leidinggevende structuur te wijzigen waardoor heel wat meer werd verwacht van onze first line managers (supervisors). Met de trainingen van Acta management en de inbreng van Maarten in het bijzonder zijn we er in geslaagd de supervisors inzicht bij te brengen in de basisconcepten van leiding geven (delegeren, coachen, motiveren, feedback geven, ..) en deze gedragingen in te oefenen via rollenspelen. De bijzonder praktische en realistische aanpak van de trainingen hebben een zeer positieve bijdrage geleverd in de verdere ontwikkeling van deze leidinggevenden.

Aansluitend hebben we dan ook het hoger management deze trainingen laten volgen en is binnen de organisatie een gemeenschappelijk jargon en gedragslijn geïntroduceerd. Acta management en Maarten hebben op deze manier een grote bijdrage geleverd in dit ontwikkelingsproces.

Willy Van Mullem
Human Ressources Manager

Bij aanvang stond ik wat sceptisch tegenover een nieuwe vierdaagse salescursus. Vorige trainingen verliepen steeds volgens eenzelfde stramien en we gingen er niet buiten met een aangewakkerde 'verkoopkriebel'.

Van de eerste trainingsdag al bij Maarten werd me duidelijk dat we hier meer zouden aan hebben. Een gestructureerd, eenvoudig maar verhelderend verhaal bracht vrij snel inzicht in mijn belangrijkste werkpunten.

Vooral de houding van Maarten als adviseur maakt dat de cursus aangenaam om volgen is. Je voelt dat hij de cursist echt wil helpen en zoekt manieren om hem daarbij verder te sturen. Door tijd te maken om ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten ervaar je dat je vaak niet alleen staat in je werkpunten en doe je vaak interessante ideeën op voor een volgend verkoopsgesprek.

Je vertrekt dan ook telkens van de cursus met een hernieuwde gedrevenheid en verkooplust.

Jan Vanwijnsberghe
Technisch Commercieel Vertegenwoordiger

Als groeibedrijf is CGK Group er zich heel goed van bewust dat investeren in haar medewerkers essentieel is om duurzaam te kunnen blijven groeien. Een bedrijf met twintig mensen laten samenwerken is nu eenmaal eenvoudiger dan een bedrijf met negentig mensen. Het vergt andere management skills. We voelden ook aan dat we nood hadden aan één methodiek voor het aanpakken van uitdagingen voor de leidinggevenden: zo spreken we allen dezelfde ‘taal’ en komt er meer structuur in onze aanpak. 

Aanvullend gingen we ook in op het ‘Insights profiel’ van onze medewerkers. In projecten met tijdsdruk, waar veel mensen aan samenwerken, is het belangrijk elkaar goed te kennen en balans na te streven in de samenstelling van het team. 

De Acta opleiding heeft ons daar enorm bij geholpen. Het was de perfecte opleiding voor de fase waarin ons bedrijf zich momenteel  bevindt. Maarten geeft terecht aan dat het management hier een voorbeeldrol in heeft. Alleen dan kan de opleiding maximaal effect hebben op de ganse organisatie. Daarom houden we elk jaar een ‘opfrissingsdag’,  overtuigd dat de opleiding zo een blijvend effect sorteert op de organisatie.

Tijl Charle
CEO

Time management is een attitude die we onszelf moeten aanleren. Idealiter, zelfs toe verplichten! De praktijkervaring, de (persoonlijke) tips en het enthousiasme waarmee Acta deze opleiding brengt, werken aanstekelijk en uitdagend om dit voortaan ook daadwerkelijk zelf te gaan toepassen. Dat is finaal ook het doel van deze opleiding. Heel leerrijk en praktijkgericht. Gewoon…top!

Pipa team

Voor de sales- en managementtraining die Acta voor ons opzette slaagde Maarten erin op een ongedwongen manier de relevante sales- en managementprincipes bij te brengen via een open dialoog en veel praktijkvoorbeelden.

Succesvol was vast ook het 'individuele' coachingtraject. Dit werken in kleine groep laat het persoonlijke contact toe en helpt zowel de trainer als de trainee om die onderwerpen te kiezen die het meest relevant zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van de trainee. Zeker voor herhaling vatbaar!

Kurt Wellens
Directeur

In onze groep 160 zelfstandige operatoren die verantwoordelijk zijn voor de sneeuw-en ijzelbestrijding op Brussels Airport, is het van zelfsprekend dat communicatie, effectief leiderschap centraal staat om zowel het resultaat van de opdracht als de veiligheid er rond te garandaren.Daar onze aansturende/leidingevende operatoren binnen deze groep ook gewoon zelfstandigen zijn uit de land-en tuinbouwsector, welke voornamelijk gewend zijn om alleen of in familie verband te ondernemen,  is het noodzakelijk dat wij, WERKERS extra aandacht dienen te besteden aan communicatie en het leiding geven in groep.

Acta heeft voor ons de perfecte coaching sessies verzorgd waarbij wij aan het werk werden gezet aan de hand van een aantal eenvoudige praktijkgerichte tips.

Acta heeft een heel directe non nonsence aanpak, waarbij op een verstaanbare manier de inhoud van de cursus wordt gegeven door een trainer met praktijkervaring op de werkvloer!

Daarnaast biedt Acta over een handige App aan, waardoor je de tips en tricks van communicatie altijd bij de hand hebt voor dat je een lastiger gesprek dient te voeren.

Als Projectleider is deze communicatietraining voor mezelf heel leerrijk geweest.

Wat ik vooral onthouden heb? Dat een directe, vlotte en doordachte communicatie mij als leidinggevende veel tijdswinst kan opleveren.

 

Dirk Adriaensen
Projectleider

Begin dit jaar sprongen we samen met Kevin en ons team in een volledig opleidingstraject; Timemanagement, Peoplemanagement en Insights. Enthousiast en confronterend, uitdagend en inspirerend. 
Met praktische en toepasbare inzichten brachten deze sessies meteen waarde in onze onderneming. Zo kunnen we met kleine ingrepen effectiever en fijner samenwerken in een uitstekende sfeer.
Net door de tailored approach konden we op een aangename manier ontdekken wat voor onze mensen en het bedrijf anders kan; zonder eigen waarden en ideeën opzij te zetten en samen successen te boeken.

Mathias Vandaele & Jan Masschelein
Zaakvoerders

Wij zijn scheep gegaan met Acta met als objectief het VSK salesteam, zowel intern als extern, supplementaire tools aan te reiken en te versterken. Voor de training hadden wij volgende thema's vooropgesteld: Timemanagement of persoonlijke productiviteit, communicatie en negotiatietechnieken. Drie facetten waar ons salesteam dagelijks mee te maken heeft, zowel naar klanten toe als tijdens meetings en situaties buiten de werksfeer.
Niet vanzelfsprekend evenwel om zowel interne als externe sales te mobiliseren voor een driedaagse training. Daarom hebben wij geopteerd de training in drie sessies over een periode van ongeveer drie maanden te organiseren. Het grote voordeel was ook dat wij de opgedane kennis tussen de verschillende sessies aan de praktijk konden toetsen.

De investering in de training heeft zowel voor het bedrijf, het team en het individu haar vruchten afgeworpen.
Ons verkoopsteam was echt enthousiast over de manier waarop de training werd gebracht. Maarten is een professionele trainer die de materie met passie overbrengt. De trainingen waren doorspekt met rollenspelen waar iedereen aan de beurt kwam. Voor sommigen kwamen veel nieuwe zaken aan bod, voor anderen was het een zeer nuttige opfrisbeurt .
Een echte aanrader…

Robert Verwee
Sales & Marketing Manager

Als groothandel in elektrisch materiaal en verlichting heeft onze directie de beslissing genomen ons te laten coachen op vlak van Management, Sales en Time-management. Alle filiaalverantwoordelijken van de groep Trilec hebben dan ook deze opleidingen gevolgd. In een verder stadium werd ook het hele externe salesteam gecoacht.

De opleidingen van Acta Management hebben me heel wat inzichten bijgebracht. Niet alleen de theoretische modellen maar evenzeer de manier van lesgeven spreken tot de verbeelding. Elke theorie wordt door Maarten met evenveel enthousiasme toegelicht. Het uitleggen aan de hand van zeer herkenbare situaties zorgt ervoor dat je alles onmiddellijk in de praktijk kan toepassen. Een aanrader voor elke Manager, Filiaalverantwoordelijke of verkoper, …. Doen !

Petra Devos
Filiaalverantwoordelijke

Als technicus was ik eerder terughoudend t.a.v. cursussen management, time management, enz….. Het is niet m'n core business en – eerlijk - ik beschouwde het als tijdverlies. Via een klant kwam ik in contact met Acta. De directe stijl van Maarten beviel me en na enig uitstel schreef ik in op een managementtraining. Vanaf de eerste dag was de training voor me duidelijk een weergave van de dagelijkse realiteit. Elk behandeld item vond ik telkens weer bijzonder. Het geeft inzicht in wat je éigenlijk wel weet maar zelden toepast.

Maarten reikte ons tijdens de trainingen de tools aan i.v.m. delegeren, coachen, smart-zijn, … M.i. noodzakelijke tools om er als organisatie op vooruit te gaan. Deze training is een echte aanrader, 'k moest het tien jaar eerder gevolgd hebben ! Dank u wel Maarten.

Stefaan Vangheluwe
Zaakvoerder

De opleiding die onze projectleiding heeft gevolgd, biedt een ‘nieuwe kijk’ op begrippen als communicatie, productief vergaderen, tijdsgebruik … De aanpak van Maarten Azou is nuchter en staat voor vernieuwde inzichten en methodes. Het leerde ons dat op het eerste zicht unieke problemen toch een eerder universeel karakter in zich dragen. Wij bevelen de opleiding aan omdat ze visie genereert en iedereen verplicht stil te staan bij vastgeroeste gewoontes. Evenwel blijft het opdracht van de deelnemer daadwerkelijk de boodschap in praktijk om te zetten!

Giovanni Vandenborre
Bestuurder

In onze onderneming hoor ik onze managers en kaderleden nagenoeg elke dag verwijzen naar de begrippen, principes en tools die Maarten Azou tijdens zijn trainingen heeft overgebracht. "Integraal luisteren", "Positieve feedback geven", "Elimineren, delegeren en plannen", "Efficiënt vergaderen", "Prioritaire doelstellingen vooropstellen en uitvoeren", "Constructief coachen", enz. zijn bij ons niet langer theoretische begrippen maar worden bewust en constructief toegepast en onderling beoordeeld in het dagdagelijkse leven binnen het bedrijf.
Precies om dit te bereiken hadden wij beslist Acta de opdracht toe te vertrouwen een degelijke, gebruiks- en praktijkgerichte managementtraining op te zetten voor onze kaderleden en leidinggevenden. Opdracht volbracht, Maarten! Bedankt!

Luc Vandermeulen
HR Manager

Ook het inzicht dat ‘Insights’ voor ons genereerde was ronduit spectaculair. Het correct inschatten van de persoonlijkheidsstructuur van jezelf en van je medewerkers geeft inzicht en begrip, optimaliseert de werkrelaties en de bedrijfsresultaten. Een echte aanrader als je het ons vraagt!

Wim Van Heesvelde
CEO

Ik geef mee dat ik een, naar mijn inzicht, gezond sceptische benadering hanteer indien mij een 'opleiding' wordt voorgesteld. Dagdagelijks wordt de mailbox immers overspoeld met trainingen en opleidingen allerhande. Ik beschouw het steeds als een (dure) verkoop van mooie praatjes, met geen meerwaarde als resultaat.

In het geval van de trainingen van Maarten dien ik mee te geven dat ik er toch voor openstond omdat Maarten bevriende bedrijfsleiders als referentie meegaf. Deze bevriende bedrijfsleiders waren vol lof over de inhoud van de trainingen én vooral over de persoon die ze gaf. Vandaar de stap …

Ondanks de stevige kostprijs hebben we een eerste trainingsprogramma besteld, sessie waaraan ik persoonlijk deelnam. Het feit dat we inmiddels een vierde trainingsprogramma doorlopen bewijst dat we het goed vinden.

Mits het besteden van de nodige aandacht aan wat er wordt aangeleerd bezorgt de inhoud van de trainingen een meerwaarde als dagelijks te gebruiken tool. Ik geef dan ook mee dat mijn sceptische benadering in het geval van de 'Maarten Azou – trainingen' omgeslagen is in enthousiasme! Ik durf de trainingen dan ook aanraden!

Peter Caset
Gedelegeerd bestuurder

Een team van zes projectleiders en mezelf hebben de opleiding time management gevolgd. De trainingen van Maarten gaven blijk van veel praktijkkennis en werden op een heel overtuigende manier gebracht. Dit maakte de training zeer praktisch en toepasbaar.

Ik ben doorgaans redelijk sceptisch omtrent opleiding maar ik merk dat men binnen onze organisatie de juiste lessen heeft getrokken en dat het gedrag van de mensen is veranderd.

Guy Slagmulder
Managing Director

Ook op het vlak van coaching doen wij een beroep op Acta. Alle directieleden worden individueel gecoacht door hen. Via het stellen van de juiste vragen begeleidt men ons in het beter en efficiënter omgaan met onze dagelijkse uitdagingen rond bijvoorbeeld leiderschap en time management.

Hannelore Raes & Filip Wallaeys
CEO's

Wij mochten ervaren dat de Acta opleiding zeer praktijkgericht focust.

Hét opzet van de trainingen is in essentie gedragsverandering. Zo opent Acta de ogen voor andere visies dan de gebruikelijke in de omgang met medewerkers, operatoren en chefs. En zoals Mozes met zijn 'Tien geboden' veel kon bekomen van zijn volgelingen, kan een manager-teamleider met een nieuwe visie zijn medewerkers stimuleren tot uitzonderlijke, vaak onvermoede prestaties.

Inhoudelijk is de Acta-opleiding sterk, een harmonieuze combinatie van een theoretisch kader met praktische voorbeelden en oefeningen. De know-how van Maarten Azou is manifest gestoeld op ervaring. Zijn stijl enthousiasmerend.

De opleiding genereerde binnen de Balta organisatie een gelijkgestemdheid, een gedragsmatige 'rode draad' op vlak van communicatie, leidinggeven en Time Management.Het blijft zaak zich de verworven visies te blijven eigen maken. In die zin draagt de 'refresh-dag' in september vast bij tot bestendiging van de resultaten.

Hanne Maes & Jurgen Tyvaert
HR Manager & Assistent Tuf

Heb je je al 'ns afgevraagd of je ook gedrag kunt managen?" Bij het stellen van de vraag had Maarten van Acta vast niet gedacht een onderwerp aan te snijden waar wij bij Helbig al jaren mee bezig waren. Het werd een boeiend gesprek. Mijn aangeboren argwaan ebde weg, in de plaats groeide verwondering t.a.v. een jonge man met een no nonsense kennis en ervaring. Het werd sympathie en bewondering en na een 'paringsdans' van enkele weken groeiden we naar een tof project.

'Helbig' staat voor zes waarden in de bedrijfsnaam vervat: Hartelijk, Eerlijk, Lerende organisatie, Betrouwbaar, Inspirerend innovatief en Gedreven. De waarden vastleggen is niet de kunst, het continu omzetten in gedrag is al minder evident en vooral het volhouden vergt inspanning. In een 'deeldag' bezinnen we ons twee keer per jaar hoe we onze waarden omzetten in gedrag. Ons ADHD-team ('Altijd Dienstbaar, Hartelijk en Dichtbij') krijgt dan steeds weer meer vorm. En toch … vaak botsen we op kleine obstakels, heel praktische, meestal draaiend rond communicatie, efficiëntie (de dingen goed doen) en effectiviteit (de juiste dingen doen).

Maarten dacht ons hierbij te kunnen helpen. En zo geschiedde. We gingen samen in opleiding. Een aantal vrijdagnamiddagen. Het enthousiasme groeide. Het werden samenkomsten om naar uit te kijken. Ieder is nu nóg vol van de opgedane technieken en kennis. In ons wekelijkse vrijdagoverleg spraken we af één van de topics weer eens in de kijker te stellen. We doen dat nu om de maand. Een collega krijgt een onderwerp uit de Acta-cursus toegewezen. Eerst eens door de theorie gaan en dan een eigen case uit de voorbije maand met de collega's delen. We noemen dat 'het AHA-moment': de 'Acta-Helbig-Aanpak'.

Intussen zijn we ook een 'salesopleiding' gestart. Met een aantal ervaren rotten in het vak 'sceptisch kijkend'. De eerste sessie was er dan ook naar. Aan de pauze zette onze 'trainer' de puntjes op de i: 'Ik voel alleen maar verdediging'. Helbig onwaardig. Het einde van de eerste sessie was nog niet in zicht of er waren al enthousiaste kreten. Naar het afsluiten van de sessies toe hadden we alleen nog daden, concrete afspraken, inspiratie en acties i.p.v .verdediging. Daar gingen we voor en dat zal de markt nu wel gaan ervaren…

Luc Vermeersch
Zaakvoerder

De no nonsense stijl van Maarten sprak me vanaf het begin aan. De persoon die de training komt 'verkopen', geeft ook zelf de training en doet nadien de opvolging.

Doordat collega's ondernemers enthousiast waren over de training en we intern op zoek waren naar trainingen voor ons management team, schreven we in op een programma dat aan onze noden werd aangepast. De aanstekelijke manier van trainen alsook de down to earth approach, zorgden ervoor dat we intern dezelfde taal begonnen te spreken, er een drive kwam om zaken te proberen in de praktijk waardoor de resultaten niet uitblijven.

Door de concrete cases, de handige kaarten en de verplichte presentaties over de zaken die we hebben toegepast tussen twee trainingen, heb je niet het risico het gevoel te krijgen dat je bij vele trainingen krijgt: interessant op de dag van de training maar de dag erna toch weer in hetzelfde ritueel.

We proberen er intern de drive in te houden en hebben nu enkele refresh-sessies ingepland om het vuur warm te houden en zoveel mogelijk de aangegeven tools eigen te maken.

Tom Bossuyt
Gedelegeerd Bestuurder

De trainingen van Maarten met ons management gaven Profacts heel concrete voordelen : (a) iedereen spreekt dezelfde 'taal', (b) communicatie verloopt beter, (c) vergaderingen verlopen efficiënter, (d) tijd wordt beter ingepland, (e) leidinggevenden coachen beter, (f) er wordt gelet op zaken die écht belangrijk zijn. We zijn bijzonder tevreden over Maarten : de stevige investering betaalt zichzelf op lange termijn dubbel terug. Na Profacts' sterke groei (van 2 naar 22 mensen in 4 jaar), voelen we ons mede dankzij de trainingen van Maarten nog beter gewapend om deze groei verder te bestendigen in de komende jaren.

Stijn De Rammelaere
Founding Partner

Het continu ontwikkelen van onze Callens & EMK-medewerkers is binnen onze organisatie een belangrijke doelstelling van zowel directie als HR. Het begeleiden van de leidinggevenden in hun 'uitdagende' functie is reeds jaren een vast deel in het opleidingstraject van de huidige en nieuwe populatie.

Voor dergelijke trajecten zochten we een pragmatische coach. Een natuurlijke coach met beide voeten op de grond, corrigerend, motiverend en vooral reflecterend met herkenbare voorbeelden, nuances en de impuls om te durven nadenken om het leiding geven anders aan te pakken. Maarten is zonder twijfel onze externe coach bij uitstek!

Tommie Duyvejonck
HR Manager

De 'Acta Manage Behaviour' opleiding was voor mij een openbaring en effectieve steun op het gebied van verkoop. Toen ik in het salesdepartement startte realiseerde ik me over onvoldoende 'bagage" te beschikken. Gezien mijn technische achtergrond had ik ook geen enkele ervaring in sales. Bij klanten vielen de gesprekken nogal vlug stil.

De gestructureerde opleiding en de praktijkgerichte rollenspelen van Acta leverden in de praktijk al vlug positieve resultaten op. Ook het maken en geven van presentaties was voor mij nieuw.

Mijn ervaring is vast dat opleiding in een kleine groep van zes personen significante voordelen inhoudt t.o.v. opleiding in grote groep. Er groeit een a.h.w. familiair gevoel in de groep en er is wederzijds respect.

Ook de manier waarop Maarten de lessen geeft is subliem! Iedereen is zo op zijn gemak … Ik kan me niet inbeelden deze opleiding door iemand anders te krijgen. Het is Maarten Azou van Acta en niemand anders!

Joeri Roegiers
Sales Manager

Met zijn zessen volgden we de Acta-salestraining. Het werd een erg praktijkgerichte verkoopopleiding, een uitermate positieve ervaring. Het feit dat de opleiding in beperkte groep doorgaat maakt o.i. het wezenlijke ingrediënt uit.

Maarten bouwt de opleiding omheen de dagdagelijkse praktijk van de deelnemers. Zo detecteert hij de sales-aspecten die prioriteit verdienen, waar dient aan gewerkt. Hij oefent samen zaken in en optimaliseert. Aldus ervaarden we de opleidingen als interactieve sessies waar elke participant nauw aan meewerkte.

Kortom, de cursus is uitstekend samengesteld. Maarten stuurt je constant in de juiste richting, ... aan ons nu aan de slag te gaan en de opleiding in praktijk om te zetten. In elk geval, de positieve boost is gegeven!

Davy Callewaert

De gedragstrainingen die Acta voor ons opzette zijn zeer praktijkgericht en worden door Maarten op een no-nonsense manier gegeven. Nadat we met een eerste groep zijn gestart hebben we het project later doorgetrokken naar andere mensen binnen de organisatie. Mijn inziens een aanrader.

Johan Verhelst
Gedelegeerd Bestuurder

Nadat Maarten ons had overtuigd van de praktijkgerichtheid van de Acta-opleidingen, besloten mijn vader en ik met Acta een specifiek programma op te zetten bestaande uit Peoplemanagement, Communicatie en Time management. Een programma voor een negental operationele mensen, elk met een verantwoordelijkheid over één of meerdere afdelingen van ons bedrijf en elk met dagelijks contact met mensen op de werkvloer. Ze geven hen opdrachten, sturen bij, organiseren, motiveren. Dit in een vaak drukke productie-omgeving, waar het menselijk aspect al eens minder aan bod dreigt te komen ... De aankondiging van de geplande opleiding werd door onze mensen met enig scepticisme onthaald. Evenwel, na de eerste sessie zat het enthousiasme er goed in!

Ze hadden ervan geleerd en genoten, de tijd was 'goed gespendeerd', ze hadden elkaar eens vanuit een ander oogpunt leren kennen … 
De praktijkgerichtheid van de opleiding realiseert Maarten door de deelnemers zelf de materie te laten ervaren bij middel van intense interactie, rollenspelen, dagdagelijkse voorbeelden .... Aan het einde van elk facet van de opleiding krijgen de deelnemers als geheugensteun de samengevatte theoretische onderbouw mee. 
De opleiding wordt ook levendig gehouden tussen de verschillende sessies door. Na elke trainingssessie toetsen de deelnemers de materie in de praktische werkomgeving en brengen hun ervaringen aan op de volgende trainingssessie. Zo komen de gedachtenwissels terug meteen op gang in een constructieve sfeer.
Onze conclusies na de trainingen: de communicatie verloopt beter en efficiënter, assertiviteit mag en wordt aanvaard, er wordt efficiënter vergaderd, er is aandacht voor dagelijkse coaching.

Steve Debackere
Gedelegeerd Bestuurder

Als jong verkoper bij Sanac was ik een leek op vlak van verkoop en vooral verkoopstechnieken en 'trucjes'. Was ervan overtuigd dat ik met al mijn technisch kennis wel de verkoop zou aan kunnen. Toen ik hoorde dat ik een salestraining 'moest gaan volgen' hoopte ik dat we er op één dag zouden vanaf zijn. Zeker na alles wat vrienden mij over zulke trainingen hadden verteld. Toen ik bericht kreeg dat het vier dagen in beslag zou nemen hoopte ik al stiekem op annulatie. Mijn baas gaf me nog mee dat het niet goedkoop was maar wel goed.

Nu, na deze vierdaagse weet ik dat er een groot verschil is tussen salestrainingen. Ik heb enorm veel bijgeleerd en het belangrijkste vond ik de persoonlijke aanpak van Maarten. De vier dagen maken het mogelijk na een opleiding wat praktijkervaringen op te doen en deze, de volgende training, te bespreken en van de mindere ervaringen bij te leren.

Zelf merk ik een groot verschil 'voor' en 'na': de gesprekken verlopen veel vlotter, heb veel meer informatie over de klant mee naar huis en kom veel minder over als 'verkoper'. Ik hou een beter gevoel over van een gesprek. Met alle tips die we meekregen voel ik me ook heel wat rustiger om bij prospecten binnen te gaan.

Het is misschien niet goedkoop maar zeker zijn geld waard. Had nooit verwacht te kunnen/moeten zeggen dat ik blij ben dat ik dit heb kunnen volgen. Super ervaring.

Kevin Vranckx
Technisch Commercieel Verantwoordelijke

Voor een sales-opleiding kreeg ik via een collega-ondernemer de naam ACTA door. Het nodige scepsis maakte, na een ontmoeting met Dhr. Azou, snel plaats voor een positief gevoel. De belofte die Maarten tijdens zijn voorstelling van ACTA maakte, werd volledig ingevuld tijdens de opleiding. De Sales-cursus, die ik persoonlijk volgde, was een ware verademing. Prijs-kwaliteit is deze opleiding een voltreffer: een duidelijk overzicht van de doelstellingen, aandacht voor persoonlijke coaching, een leerrijk moment om met collega's ervaringen uit te wisselen en het empatisch vermogen van de lesgever maakt de perfecte cocktail om veel nieuwe ideeën en inzichten op te doen die duidelijk helpen als meerwaarde binnen onze onderneming. Ten slotte haal ik ook graag nog even aan dat Dhr. Maarten Azou de perfecte belichaming is van zijn sales-cursus: een oprechte sales-persoon!

Peter De Gryse
Managing Director

De workshops werden op een heel pragmatische en interactieve manier gegeven rekening houdend met de focus en eigenheid van onze onderneming. De onmiddellijke toepasbaarheid in het dagdagelijks leven zowel professioneel en privé heeft ons allemaal aangenaam verrast.

Ingrid Van Houten
Interne Wellbeing Coach

Hierbij een dankwoordje aan Acta en Maarten voor de management- én salestraining waar ik aan deelnam. Niet alleen heb ik er inhoudelijk heel veel opgestoken en betrap ik mezelf erop dat ik te pas (en ten onpas) veel zaken gebruik, maar het was ook pure FUN.

De grootste sterkte vind ik dat Maarten er als geen ander in slaagt om mensen te motiveren. Na elke training had ik écht zin om er in te vliegen. Absoluut aan te bevelen. Ja hoor, zeer zeker!'

Rebecca van Hove

De gestructureerde opleiding confronteert je dankzij praktijkgerichte rollenspelen met vergroeide, minder goede gewoontes. Het geeft je terug inzicht in wat je eigenlijk wel weet maar niet toepast. De cursus doet je bij wijze van spreken terug in het kookboek kijken hoe een recept klaargemaakt dient te worden met de grootste kans op een succes.

T.B.
Gedelegeerd Bestuurder

Wij waren al enige tijd op zoek naar een degelijke en resultaatgerichte salesopleiding. Aangezien mijn mailbox dagdadelijks overstelpt wordt met aanbiedingen, is het niet altijd evident om uit te maken dewelke de gewenste resultaten opleveren. Via onze externe Human Resource partner zijn wij terecht gekomen bij Acta Management. Na een goed gesprek zijn wij onmiddellijk ingegaan op het voorstel van Maarten. Ondanks het feit dat deze trainingen niet goedkoop waren hebben wij beslist om met een partner in zee te gaan, waar de beoogde resultaten behaald worden. Met een uitgebreide referentielijst vol lovende woorden, konden wij alleen maar vaststellen dat deze opleiding een absolute meerwaarde zou geven aan onze mensen. 

Wij hebben de salestraining, insights en timemanagement gevolgd en ik kon tijdens en ook nadien enkel concluderen dat wij een goede beslissing hadden gemaakt. Het ligt soms allemaal zo voor de handliggend en toch wist Maarten alles op een zeer praktijkgerichte en ludieke manier aan te brengen. Zijn gevoel voor humor en zijn uitgesproken manier van vertellen, zorgde er immers voor dat iedereen aandachtig en met veel interesse bleef luisteren naar zijn expertise en advies. Het enthousiasme van Maarten sloeg echt op ons over… Ten slotte zorgde zijn jarenlange ervaring in de zakenwereld er immers voor dat hij zeer realistische voorbeelden en situatie’s kon voorleggen. 

Het is nu aan onze mensen om de daad bij het woord te zetten, doch ben ik er vast van overtuigd dat met de nodige inzet en discipline, er zeker positieve resultaten zullen geboekt worden. Ik wens het team van Acta Management absoluut aan te bevelen aan iedereen die een goed gestructureerde en op maat gemaakte opleiding wenst te volgen. Een absolute aanrader!

Fiona Desmet
Zaakvoerder

In de professionalisering van de Groep Rigole gaat voortdurende aandacht naar de opleiding van onze medewerkers. Wij hebben hiervoor een beroep gedaan op Acta en Maarten, die voor verschillende groepen specifieke opleidingen (communicatie en leiding geven – persoonlijke productiviteit) organiseerde. Het resultaat was steeds een enthousiaste groep, die nieuwe inzichten verwierf die ook meteen konden worden toegepast in de dagelijkse werking.

Maarten was ook betrokken bij overige aspecten van personeelsbeleid (organigram, functiebeschrijving, objectieven, loonpolitiek arbeiders, …) waar zijn ervaring en kennis een belangrijke bron van advies betekenden.

Karel Lebbe
Gedelegeerd Bestuurder

Van een bevriende zakenrelatie, Johan Verhelst, hoorde ik een aantal praktische tips, die hij had van een cursus van Acta Management. Een cursus waar hij uitermate enthousiast over was. Dit triggerde me en zo nodigden we Maarten Azou van Acta Management uit. Al vrij snel groeide het gevoel dat dit ook voor ons een meerwaarde kon betekenen en namen we de beslissing samen in zee te gaan.

Het gevoel bevestigde zich want voor ons bedrijf betekent dit inderdaad een substantiële meerwaarde. Reeds vijfentwintig van onze medewerkers volgden ondertussen de opleiding waardoor we onder elkaar 'dezelfde taal' spreken. Op een professionele en ook ludieke manier slaagt Maarten erin de neuzen in dezelfde richting te laten wijzen. Time Management en Vergadertechnieken betekenen voor Dedeyne Construct een enorme tijdwinst, alleen vergt het wel wat discipline...

Guy Dedeyne
Gedelegeerd Bestuurder

Tja, vóór mijn opleiding bij Maarten van Acta, had ik het gevoel dat ‘dagen van 34 uur’ al mijn problemen zouden oplossen. Ik zou al mijn werk af krijgen, voldoende tijd kunnen vrij maken voor mijn medewerkers (zodat er minder conflicten zouden zijn) en ik zou ook nog ruimschoots tijd overhouden voor mijn gezin.

In de management- en persoonlijke productiviteitsopleiding gaf Maarten me een aantal vaardigheden mee die ik direct kon gebruiken. Het ging van doeltreffend agenda-gebruik, het stellen van prioriteiten in mijn diverse taken tot goede voorbereidingen. Op het eerste zicht vaak banale zaken maar achteraf gezien substantiële zaken.

Wat mij persoonlijk ongemeen sterk heeft geholpen is de ‘Insights training’. Dit gaf me niet enkel inzicht in mezelf en in de persoonlijkheid van de collega’s maar het bood me vooral een instrumentarium dat toeliet beter te communiceren. Op die manier kon ik al heel wat misverstanden en conflicten uit de weg gaan en kwam ik heel wat efficiënter tot resultaat.M.i. is het ook niet alleen de inhoud van een opleiding die bepalend is voor het succes ervan maar evenzeer de manier waarop de trainer/coach de boodschap brengt en erin gelooft. Maarten heeft mij herhaaldelijk geconfronteerd met minder leuke aspecten maar telkens op een opbouwende en ontwapenende manier wat mij nog meer overtuigde en aanzette het geleerde in praktijk te brengen.

Vandaag heb ik aan 24 uur per dag wel voldoende om mijn werk effectief klaar te krijgen en tijd te maken voor mijn medewerkers én voor mijn gezin.

De opleiding draagt er vast toe bij elke dag terug te kunnen blikken met een gerust en voldaan gevoel.

Gunther Piepers
Project Manager

Als je in je organisatie de goede mensen aan boord hebt, en je wil schakelen naar een hoger niveau, dan raad ik aan beroep te doen op de diensten van Acta Management, Maarten Azou. Ook al heb je al heel wat trainingen gevolgd, dit is toch een andere dimensie. Het pakket dat je aangeboden krijgt is immers behoorlijk indrukwekkend, en sluit bovendien zeer goed aan bij je organisatie en wensen. De belangrijkste reden is dat Maarten een opleiding op maat aanbiedt.

Deze op maat kun je letterlijk nemen: de uren van de training worden ingepland wanneer dit het beste past, de dagen worden vastgelegd in overleg. De te behandelen thema's zijn het resultaat van een gedegen voorbespreking met duidelijke doelstellingen. Tijdens de training past Maarten het tempo aan aan de ervaring van de deelnemers. Elk thema kun je naar believen aftoetsen aan je eigen bedrijfsorganisatie en bespreken tijdens de opleiding. Vervolgens laat de lesgever er nog eens zijn kritische zin op los, zodat je finaal met een zeer praktisch en onmiddellijk bruikbaar plan naar buiten gaat. De opleiding is waardevol, biedt zeer concrete meerwaarde en is een echte aanrader.

Koen Wolfcarius
CEO

Hoewel ik me kritisch kan noemen als het over opleidingen gaat, liet ik me overtuigen een verkoop-opleiding te volgen bij Acta Management … Een jaar later volgde ik de management training. Mijn bevinding: Acta en Maarten Azou stofferen de trainingen uitermate praktisch. Geenszins theoretisch! Je hanteert en integreert de cases en de opgedane bagage a.h.w. vanzelfsprekend in de praktijk. Fantastisch!

Dieter Decorte
Manager

De managementopleiding aangeboden door ACTA is een ware ontdekkingsreis doorheen de vele aspecten die nauw verweven zijn met de wereld van het bedrijfsleven. De cursus behandelt een brede waaier van onderwerpen waarbij zowel de theoretische benadering en het algemene kader als de vertaling van deze theorie naar de dagelijkse praktijk uitgebreid aan bod komen.

Deze kruisbestuiving maakt dat de deelnemers gedurende de verschillende opleidingsdagen steeds weer opnieuw een boeiend en uitdagend parcours bewandelen.

Taaie onderwerpen worden bovendien op eenvoudige en verhelderende wijze nader toegelicht waardoor je on-the-spot vaardigheden verwerft die op professioneel vlak een meerwaarde zullen betekenen.

Je wordt voortdurend aangemoedigd jezelf als manager heruit te vinden en de algemene werking van je bedrijf op kritische wijze in vraag te stellen.

Maarten Azou houdt u als het ware een spiegel voor waaraan je je eigen werkwijze kan toetsen, met als resultaat vernieuwde inzichten en technieken die meteen toegepast kunnen worden.

Met zijn deskundige en creatieve aanpak weet hij de deelnemers bovendien steeds aangenaam te verrassen.

ACTA biedt u het kompas dat iedere avonturier nodig heeft op zijn ontdekkingsreis.

Nikolaas Gyselbrecht
CEO

Heb je in je bedrijf goeie medewerkers en je wil die laten doorgroeien naar een hoger niveau, dan is opleiding een 'tool'.

Bij Acta Management heb je de keuze uit een uitgebreid pakket opleidingen. Voor een groep medewerkers opteerden wij voor een opleiding op maat, helemaal gefocust op de specifieke doelstellingen voor de groep. Maarten Azou geeft de opleidingen in eigen stijl: 'no nonsense', praktisch en 'direct to the point'. Bij middel van zéér herkenbare situaties op de werkvloer, zorgt hij ervoor dat je alles onmiddellijk in de praktijk kunt aftoetsen! We stellen vast dat door zijn aanpak de medewerkers er wel positiever en 'SMART' bij lopen en van sommigen is het gedrag en instelling toch in de goede richting veranderd … 

Jan Hanssens
Head of Agriculture

Als verzekeringskantoor zijn wij in enkele jaren sterk gegroeid dankzij een specifieke werkwijze. Die stevige groei zorgde er tegelijkertijd voor dat we in een korte periode een aantal nieuwe mensen dienden aan te werven en dat een verdere professionalisering van de managementstijl zich zo ook aandiende. Op aanraden van een klant hebben we hiervoor een beroep gedaan op Acta Management. Met veel succes!

Sinds die opleiding is ‘Managen’ alleen maar aangenamer geworden omdat het inzichten biedt in situaties en omdat je met die situaties beter, juister, leert om te gaan. Het zorgt ervoor dat een aantal stressfactoren wegvallen en - ook een opluchting - te leren dat we niet de enigen waren met die stressfactoren. De managementopleiding schatten we als uitstekend in vanwege de bruikbaarheid in de dagelijkse leiding van het bedrijf.

Een dikke pluim voor Acta Management. We zullen in de toekomst zeker nog een beroep doen op Acta Management voor dergelijke opleidingen.

Gaetan Timmerman
Zaakvoerder

Toen Maarten voor het eerst zijn management trainingen voorstelde moet ik eerlijk zeggen me sceptisch te hebben opgesteld en er niet meteen te zijn op ingegaan. Evenwel, enkele geciteerde referenties hadden mijn aandacht. Na die gecheckt te hebben in enkele persoonlijke gesprekken, zette ik de stap de niet geringe investering toch te doen en met de volledige projectleiding op de training in te schrijven.

De gevolgen bleven niet uit: snel wezen de neuzen in dezelfde richting en kwamen 'nieuwe talenten' van meerdere medewerkers aan het licht. Het objectief grondig de organisatie van ons bedrijf en al zijn mensen te doordenken werd gerealiseerd.

De idee indachtig 'Het ijzer smeden terwijl het heet is'  pakten we meteen ook enkele punten concreet aan, wat nu ondermeer resulteert in verbeterde vergadertechnieken, verschuivingen in taken, organisatie van dossiers enz.

Kortom we lopen er hier nu wel allemaal positief en SMART bij. En, wil je weten wat SMART inhoudt … Schrijf je in en het is reeds toepasbaar na de eerste sessie ! Succes.

Xavier Van Huele
Zaakvoerder

Wij keken uit voor een training van een vrij heterogene groep van managers. Sommigen hadden reeds ervaring én opleiding achter de rug maar anderen waren vrij nieuw in een managementfunctie. Met Maarten van Acta Management bespraken we onze desiderata en werkten een driedaags programma uit. Een deel van de groep stond vrij sceptisch tegenover de opleiding ‘omdat ze het allemaal al kenden’.

Maar vrij snel in de loop van dag één was iedereen enthousiast mee met de oefeningen en had de idee dat hij of zij zijn tijd goed aan het besteden was. Het enthousiasme en de inzet van onze managers was ook de volgende dagen groot en iedereen was overtuigd dat de aanpak, met sterke focus op oefenen in de eigen vertrouwde werkomgeving tussen de trainingsdagen door, onmiddellijk vruchten afwierp. Ook de steeds positieve en zeer gedreven stijl van Maarten maken mee het succes uit van deze trainingen. Zeker voor andere groepen in ons bedrijf een aanrader.

Ilse Bosmans
HR Manager

Van een aanbeveling van een zakenrelatie kwamen we in contact met Acta Management en na duchtige bespreking besloten we een opleiding ‘Management’, ‘Time Management’ en ‘Insights’ op maat op te zetten voor de Directeuren van onze verschillende filialen. Op te merken dat vóór de start van de opleidingen 70% van onze mensen sceptisch was terzake.

In de loop van de opleidingen boog dit evenwel al snel om in enthousiasme. De deelnemers kwamen tot het inzicht dat de aangeleerde technieken in de praktijk ‘werkten’. Door meer in te plannen en duidelijke(r) afspraken te maken werken we pertinent productiever. Het geeft supplementair een rustiger, zekerder gevoel .

Ook het inzicht dat ‘Insights’ voor ons genereerde was ronduit spectaculair. Het correct inschatten van de persoonlijkheidsstructuur van jezelf en van de medewerkers geeft inzicht en begrip, optimaliseert de werkrelaties en de bedrijfsresultaten.

Een echte aanrader als je het ons vraagt!

Serge Vermeersch
Gedelegeerd Bestuurder

Ik heb verschillende opleidingen gekregen van Acta Management binnen ons bedrijf TIGER EXPERIENCE. Ook al vind ik het woord training een beetje afdoen aan wat Maarten brengt. Maarten motiveert, "triggered", zet aan tot nadenken en nog het meest belangrijke tot veranderen en drijft naar resultaat. Hij doet dit op een spontane, vlotte en vernieuwende wijze. Hij combineert dit alles met voldoende empathie en inlevingsvermogen zodat hij het bedrijf leert te begrijpen en zich gaandeweg aanpast aan de cultuur zonder zijn eigen identiteit te verliezen.

Maarten Azou zou ik eerder een groei-architect willen noemen die een sterke impact heeft én behoudt op het denken, leven en werken van professionals binnen organisaties. Zijn passie, expertise en vooral dwarsdenken hebben ondertussen geleid tot een indrukwekkende referentielijst. Niet alleen bij klant-bedrijven, maar ook bij al diegenen die zijn opleidingen volgen staat Maarten geboekt als blik-opener : Maarten maakt dat hij niet alleen als trainer, maar ook als performer voor grote groepen voor een beleving zorgt. Klanten en deelnemers getuigen dat zijn interventies tot de meest beklijvende behoren, dankzij sterk maatwerk, nieuwe invalshoeken en vooral zijn talent om de zaken eenvoudig te maken en te ontwikkelen.

Actamanagement zet zijn schouders onder een magisch doel : het beste uit mensen en bedrijven halen. Hefbomen aanreiken om groei te realiseren en toegevoegde waarde te creëren, dat is ons doel. Groeien in het leven is één van de mooiste werkwoorden. Actamanagement wil als groei-architect een belangrijke rol spelen in het denken, leven en werken van mensen. Vanuit passie, expertise en dwarsdenken werkten we samen aan een steeds nieuwere wereld waarin de mens ontdekt dat hij moediger, bekwamer en met meer vreugde kan werken en leven.

7-mijlslaarzen naar betere verkoopresultaten, Leven en werken met 24 uren in één dag, Leiden of lijden, Maak jezelf onbeperkt houdbaar, Motivatie is helium voor je luchtballon, 7 groeivitaminen voor toptrainers, Het verschil blijven maken in economisch moeilijke tijden…

Ik kan Maarten Azou en Acta Management alleen maar hard en warm aanbevelen!

Frédérick Mommerency
CEO

Acta optimaliseerde niet enkel de leidinggevende skills en motivatie van ons personeel. We stellen ook vast dat de communicatie tussen de afdelingen veel beter loopt. Dat zorgde uiteindelijk voor een substantiële verbetering van onze werking en ons professionele imago. Een succesverhaal voor Callens & EMK. Daarom starten wij binnenkort ons achtste traject van een groep leidinggevenden.

Windy Moerman
Managing Director

Mijn persoonlijke ervaring met gedragstrainingen was tot hiertoe eerder negatief: ik hield er een gevoel aan over dat het verhaal zich nogal op het theoretische vlak afspeelde en in de praktijk maar weinig verandering teweeg bracht. Na de training van een groep Managers door Acta moet ik mijn mening herzien. De interactieve en praktijkgerichte aanpak van Maarten gaf een extra dimensie. Tevens nam ik persoonlijk ook deel aan de training en kreeg zo een nog betere voeling met wat leefde bij de Managers. In de loop van het trainingstraject groeide de groep uit tot een echt team dat gezamenlijk uitdagingen in kaart bracht en oplossingen zocht. De essentie van de training werd meteen afgetoetst aan de dagelijkse realiteit wat de extra kracht gaf aan de opleiding. Ik kan iedereen de training aanbevelen.

Christophe Catry
HR Manager

Ook zij deden beroep op Acta

Meer weten

Acta-trainers zijn gedreven professionals die u graag meer informatie geven over de Acta-trainingen
en wat ze teweegbrengen in uw organisatie . Aarzel niet contact op te nemen.