Hoe vermijd je uitstelgedrag bij je medewerkers?

Uitstelgedrag vormt een aanzienlijk probleem voor bedrijven, aangezien het kan leiden tot gemiste deadlines, een verlies aan productiviteit én demotivatie. Maar wat veroorzaakt dit uitstelgedrag en hoe kunnen zowel bedrijven als individuen dit overwinnen?

De redenen achter uitstelgedrag

Enerzijds komt uitstelgedrag vaak voor wanneer men zich overweldigd voelt of niet zeker weet hoe men een taak moet aanpakken. Anderzijds is het ook te wijten aan een gebrek aan motivatie voor de betreffende taak. Onvoldoende vaardigheden op het gebied van tijdmanagement dragen bij aan dit gedrag.

Kleine stappen, grote resultaten

Bedrijven kunnen verschillende strategieën toepassen om uitstelgedrag bij hun werknemers te verminderen. Eén effectieve methode is het opdelen van taken in kleinere stappen, wat een belangrijk aspect is van tijdbeheer. Dit vermindert gevoelens van overweldiging en maakt de taak behapbaarder. Een ander nuttig hulpmiddel om deadlines te halen, is het gebruik van SMART-doelen.

Wat is SMART?

  1. Specifiek
  2. Meetbaar
  3. Acceptabel
  4. Realistisch
  5. Tijdgebonden

Het SMART-kader zorgt ervoor dat doelen duidelijk worden gedefinieerd, zodat mensen zich kunnen richten op specifieke acties die nodig zijn voor succes. Door meetbare criteria vast te stellen, wordt de voortgang bijgehouden en geëvalueerd. Het definiëren van haalbare en relevante doelen richt de inspanningen op zinvolle resultaten. Verder helpt het opnemen van tijdgebonden doelen bij het stellen van deadlines, wat een gevoel van urgentie bevordert en bijdraagt en efficiënt tijdbeheer. Over het algemeen stellen SMART-doelstellingen mensen in staat hun tijd te optimaliseren en de gewenste resultaten te behalen.

Plan feedbackmomenten in!

Verder zijn regelmatige en duidelijke follow-upmomenten essentieel voor om te zorgen voor voortdurende communicatie en ondersteuning. Het bevordert de betrokkenheid, verduidelijkt verwachtingen, identificeert uitdagingen en stimuleert een positieve werkomgeving, wat leidt tot een hogere productiviteit en algemene werktevredenheid.

Acta Management biedt een Time Management opleiding aan die je werknemers helpt de redenen achter uitstelgedrag te begrijpen en effectieve strategieën, zoals het werken met SMART-doelen, in de praktijk toe te passen. Schrijf je nu in via Time Management!