People Management

 • Word sterker als coach
 • Bepaal je eigen managementstijl
 • Ontdek de kracht van positieve feedback
 • Leer hoe je je medewerkers makkelijker aanstuurt
 • Leer omgaan met conflicten en confrontaties

Vergaderingen leiden, evolutiegesprekken voeren, conflicten oplossen… Als manager kom je dagelijks voor heel wat uitdagingen te staan. Voor de groei van je bedrijf is het cruciaal om die op de juiste manier aan te pakken. In deze interactieve opleiding krijg je tientallen tips en inzichten die je helpen om niet alleen als leidinggevende, maar ook als coach en vertrouwenspersoon tussen je mensen te staan.

doe hier de management test

Wat leer je in deze training?

 • Fundamenten van communicatie

 • Interpersoonlijke relaties

 • Positieve programmering

 • Managementstijlen

 • Vragen stellen

 • Integraal luisteren

 • Doelstellingen formuleren

 • Delegeren

 • Presentatievaardigheden

 • Communiceren van beslissingen

 • Positieve feedback

 • Het evolutiegesprek

 • Assertiviteit

 • Omgaan met kritiek

 • Vergaderingen leiden

 • Brainstorming

 • Rekruteren

 • Onboarding

 • Controleren

 • Coachen

 • Confrontatiegesprek

 • Aligneringsgesprek

 • Anticiperen

 • Intern overtuigen

 • Ontslaggesprek

 • Exitgesprek

 • Conflictmanagement

 • Absenteïsmegesprek

 • Situationeel leiderschap


Waarom deze opleiding people management volgen?


Het huidige bedrijfsleven overspoelt ons met nieuwe digitale communicatiemiddelen en snel veranderende technologieën. Een interne organisatie en zaken doen tout court is hierdoor aanzienlijk veranderd.

Ondanks deze ingrijpende evoluties blijft het leiden en managen van mensen een belangrijke factor. Ten slotte blijven mensen het hart van elke onderneming. Net daarom zal people management een cruciaal aspect blijven om tot een performante en tegelijk aangename werkomgeving te komen.

Succesvol people management is de sleutel om je team en organisatie naar het volgende niveau van succes te leiden. In deze cursus People Management coveren we de belangrijkste facetten en leer hoe je elk onderdeel dadelijk in de praktijk kunt brengen.


Delegeren, stapsgewijs naar meer autonomie


Meer autonomie en zelfstandigheid brengt voordelen voor zowel de medewerker als de manager. Het principe klinkt goed, maar kan je echt alles aan iedereen delegeren? Delegeren blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. We bespreken de basisprincipes van beter delegeren om medewerkers zelfstandiger op weg helpen. Elimineer jezelf als bottleneck en gebruik deze handvaten om het werk beter te organiseren. We streven ernaar om je medewerkers stapsgewijs meer autonomie te geven. In deze cursus leren we je hoe je dit methodisch in de praktijk omzet.


Zonder feedback, geen vooruitgang


Het is een plezier om teamleden te zien evolueren in hun job, om uiteindelijke door te groeien en zichzelf professioneel te overstijgen. De rol van een leidinggevende hier is niet te onderschatten. Als manager kan je hier enkel toe bijdragen met de juiste sturing en feedback. Maar hoe geef je nu het best feedback?

Welke chronologie en structuur heeft een kwalitatief feedback-gesprek? Wat is een evolutie-gesprek en hoe bereid je dit het best voor?


Genomen beslissingen communiceren en intern overtuigen


Enerzijds bepaal je als leidinggevende de algemene marsrichting, anderzijds stuur je ook de dagelijkse manier van werken. Beslissingen worden genomen met de beste bedoelingen en op basis van inzicht en kennis. Minstens even belangrijk als de kwaliteit van deze beslissingen, is het draagvlak binnen de organisatie. Een duidelijke en overtuigende communicatie is hierbij van wezenlijk belang.

In deze opleiding people management gaan we dieper in op de aangewezen aanpak met de belangrijkste aandachtspunten. Het hoofddoel van deze doordachte communicatie is steeds om iedereen zoveel mogelijk mee te krijgen en een maximaal draagvlak te creëren binnen de organisatie.


Enkel nog productieve vergaderingen


Veel en lang vergaderen lijkt soms de norm. Elke vergadering wordt verondersteld nuttig te zijn, maar hoe haal je maximaal resultaat uit een minimum aan vergadertijd? Hoe zorg je met andere woorden voor een productieve vergadering?

Een degelijke voorbereiding en duidelijke afspraken kunnen al kleine wonderen verrichten. In deze cursus reiken we je de voornaamste vuistregels aan voor een efficiëntere vergadercultuur.

Kies voor situationeel leiderschap


Als leidinggevende schipper je tussen het sturen en ondersteunen van je teamleden. Elke persoon en situatie zijn uniek en vragen bijgevolg een specifieke aanpak.

In die optiek reiken we een helder kader aan om te bepalen welke situatie welk type leiderschap vereist. We gaan ook dieper in op de specifieke managementstijl die bij elke situatie kan worden toegepast.


Geslaagd rekruteren en duurzame onboarding


Alles begint bij een eerste selectie, maar hoe doe je dit het best? Hoe schrijf je een goede jobomschrijving en hoe bepaal je het juiste profiel voor de job?

Via welke kanalen kan je rekruteren? Wat zijn de valkuilen en best practices? En hoe screen je CV’s op een gerichte manier?

Een rekruteringsproces doorloopt idealiter 3 fases. Elke fase wordt behandeld in een apart sollicitatiegesprek met een eigen insteek. We gaan dieper in op elk onderdeel en leggen de aandachtpunten per fase bloot.

Een deel van de pas aangeworven medewerkers haken af in de aanvangsperiode van hun tewerkstelling. In veel opzichten een spijtige zaak en bovendien een vermijdbaar verlies van tijd en middelen. Net daarom is een goede instroming cruciaal om nieuwkomers aan boord te houden. Onboarding begint vanaf de contract-ondertekening en loopt hierna over verschillende belangrijke sleutelmomenten heen. In de opleiding onderscheiden we deze verschillende fases en gaan we dieper in op de specifieke aandachtspunten van elke fase.


Omgaan met slecht gedrag/negatieve elementen


Van tijd tot tijd zul je als manager ook slecht gedrag detecteren. Bij aanhoudend en continue gedrag kunnen we zelfs spreken van negatieve elementen in de organisatie. Op basis van de gradatie of het soort gedrag zijn er verschillende manieren om dit aan te pakken.

We bespreken de verschillende mogelijkheden voor de diverse situaties.

Conflicten beheersen, niet ondergaan


In een professionele context zijn conflicten onvermijdelijk. Een sluimerend of zelfs escalerend conflict kan leiden tot een onaangename werkomgeving, slechte samenwerking, tot zelfs een verminderde productiviteit. Het beheersen en oplossen van conflicten tussen individuen en groepen is dan ook essentieel om de organisatie in optimale gezondheid te houden.

De eerste stap is het conflict in kaart brengen door beide partijen aan het woord te laten en dieper in te gaan op de kwestie door op de juiste manier vragen te stellen. In de volgend stap ga je bemiddelend te werk om tot een oplossing te komen.

Finaal moet je als manager ook een beslissing maken en deze correct communiceren. Tijdens deze opleiding people management gaan we uitgebreid in op de verschillende stappen van conflictmanagement.


Positief coachen, zonder confrontaties uit de weg te gaan


Als coach is het je taak om je mensen te leiden en te steunen in het behalen van hun persoonlijke en professionele doelen. Door middel van coaching verhoog je hun productitviteit, jobtevredenheid en help je hen groeien in hun rol.

Ondanks de positieve insteek zijn confrontaties met je teamleden onvermijdelijk. Deze mag je in elk geval niet uit de weg gaan.

Maar hoe ga je die confrontatie dan het best aan over bepaalde topics? Welke constructieve strategieën kan je hanteren om tot een positief resultaat te komen?


Ontslag en het exitgesprek

Iemand gedwongen laten vertrekken uit de onderneming kan voor beide partijen een pijnlijke ervaring zijn. Toch is het soms noodzakelijk in het belang van de persoon en de organisatie. We brengen de belangrijke do’s & dont’s naar voor om dit proces zo vlot en pijnloos mogelijk te doorlopen.


Een training met meerwaarde voor elke leidinggevende


People management is de kunst van het leiden en motiveren van je team om de gemeenschappelijke en persoonlijke te bereiken. Het omvat een breed scala aan skills, van effectieve communicatie, tot conflict-oplossende interventies, prestatie-management en het bouwen van een effectief team. Een goede people manager inspireert, overtuigt en motiveert zijn team en creëert een omgeving waar iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt. In deze training People Management leggen we de bouwstenen om je hiermee op weg te helpen en leiderschapskwaliteiten naar een volgend niveau te brengen.

Schrijf je vandaag in en neem de volgende stap in een succesvolle leidinggevende carrière.