Management Test

Inzicht in jezelf zal je helpen beter je doelstellingen te bereiken. Ken hieronder aan elke uitspraak uw score toe op een schaal van 1 tot 5 en kom te weten welk type manager je bent (taak- of mensgericht). Klik op ‘Verzenden’. Dan worden uw scores en belangrijk advies hierover naar u toegestuurd. (Test Blake & Mouton).

Ik betrek mijn teamleden bij het maken van beslissingen en zal proberen hun ideeën toe te passen
Niks is belangrijker dan een doel te bereiken of een taak af te ronden
Ik hou de planning goed in de gaten om ervoor te zorgen dat een project op tijd klaar is
Ik vind het leuk om mensen nieuwe vaardigheden en werkwijzen aan te leren
Hoe uitdagender de taak, hoe leuker ik ze vind
Ik moedig mijn werknemers aan creatief te zijn
Om ervoor te zorgen dat een complexe taak goed wordt afgerond, zorg ik ervoor dat elk detail klopt
Ik vind het makkelijk meerdere moeilijke taken tegelijkertijd uit te voeren
Ik vind het leuk te lezen over training, leiderschap en psychologie en om die kennis toe te passen
Als ik iemand op fouten wijs, dan let ik erop de onderlinge relatie niet in gevaar te brengen
Ik plan zo efficiënt mogelijk
Ik vind het leuk de moeilijke aspecten en details van een complex project of complexe taak uit te leggen aan mijn werknemers
Ik probeer altijd een groot project in kleine verwerkbare taken op te delen
Ik vind het samenstellen van een goed team heel erg belangrijk
Ik hou ervan problemen te analyseren
Ik respecteer de grenzen van anderen
Ik coach en adviseer mijn werknemers om ze te helpen bij hun ontwikkeling
Ik vind het leuk vakliteratuur te lezen en nieuwe methoden en technieken toe te passen op het werk

Bijna klaar

Vul uw gegevens in, zodat we u de resultaten kunnen toesturen.