Management test

Inzicht in jezelf zal je helpen beter je doelstellingen te bereiken. Weet welk type manager je bent en ken hieronder aan elke uitspraak uw score toe op een schaal van 1 tot 5. Klik op 'Verzenden' en uw scores zijn klaar om afgeprint te worden. ( Test Blake & Mouton).

Ik betrek mijn teamleden bij het maken van beslissingen en zal proberen hun ideeën toe te passen

0

1

2

3

4

5

Niks is belangrijker dan een doel te bereiken of een taak af te ronden

0

1

2

3

4

5

Ik hou de planning goed in de gaten om ervoor te zorgen dat een project op tijd klaar is

0

1

2

3

4

5

Ik vind het leuk om mensen nieuwe vaardigheden en werkwijzen aan te leren

0

1

2

3

4

5

Hoe uitdagender de taak, hoe leuker ik ze vind

0

1

2

3

4

5

Ik moedig mijn werknemers aan creatief te zijn

0

1

2

3

4

5

Om ervoor te zorgen dat een complexe taak goed wordt afgerond, zorg ik ervoor dat elk detail klopt

0

1

2

3

4

5

Ik vind het makkelijk meerdere moeilijke taken tegelijkertijd uit te voeren

0

1

2

3

4

5

Ik vind het leuk te lezen over training, leiderschap en psychologie en om die kennis toe te passen

0

1

2

3

4

5

Als ik iemand op fouten wijs, dan let ik erop de onderlinge relatie niet in gevaar te brengen

0

1

2

3

4

5

Ik plan zo efficiënt mogelijk

0

1

2

3

4

5

Ik vind het leuk de moeilijke aspecten en details van een complex project of complexe taak uit te leggen aan mijn werknemers

0

1

2

3

4

5

Ik probeer altijd een groot project in kleine verwerkbare taken op te delen

0

1

2

3

4

5

Ik vind het samenstellen van een goed team heel erg belangrijk

0

1

2

3

4

5

Ik hou ervan problemen te analyseren

0

1

2

3

4

5

Ik respecteer de grenzen van anderen

0

1

2

3

4

5

Ik coach en adviseer mijn werknemers om ze te helpen bij hun ontwikkeling

0

1

2

3

4

5

Ik vind het leuk vakliteratuur te lezen en nieuwe methoden en technieken toe te passen op het werk

0

1

2

3

4

5

Jouw score

...
Mensgericht
...
Taakgericht